Rozwiń katalog

Nauka i biznes

Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych

9030

Do koszyka

Alicja Sielska

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy

3225

Do koszyka

Remigiusz Tunowski

Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsc

5740

Do koszyka

Maciej Kozłowski

Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw Polska na tle innych krajów UE

3990

Do koszyka

Miszyk-Miński Michał Adam

Pamiętnik Polskiego Przedsiębiorcy Część I. Wygrałeś Donald, jesteś Wielki

1900

Do koszyka

Robert Nowacki

Reklama Podręcznik

2700

Do koszyka

Daniel Rzeczkowski

Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej

4990

Do koszyka

Januła Eugeniusz, Truś Teresa

ABC magazyniera

31,00 zł

3087

Do koszyka

Gregor Bogdan, Kaczorowska-Spychalska Dominika

Marketing w erze technologii cyfrowych Nowoczesne koncepcje i wyzwania

59,00 zł

5817

Do koszyka

Przyszły instytucjonalny kształt strefy Euro

49,90 zł

4920

Do koszyka

Stanisław Gomułka

Transformacja i rozwój Teoria i polityka gospodarcza

59,00 zł

5817

Do koszyka

Kaczmarek Marcin, Kaczurak-Kozak Monika, Strąk Tomasz, Winiarska Kazimiera

Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań

25,00 zł

2471

Do koszyka

Andrzej Sopoćko

Mit pieniądza Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej

49,00 zł

4831

Do koszyka

Sylwia Przytuła

Zarządzanie różnorodnością pracowników Perspektywa globalnej mobilności i migracji

59,00 zł

5817

Do koszyka

Phelps Edmund S.

Płaca za pracę

49,00 zł

4862

Do koszyka

Barbara Ocicka

Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw

59,00 zł

5817

Do koszyka

Anna Sankowska

Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych

39,00 zł

3845

Do koszyka

May Peter, Lewandowska Adrianna

Stawka większa niż biznes Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej

79,00 zł

7789

Do koszyka

Wojciech Otto

Ubezpieczenia majątkowe Część 1 Teoria ryzyka

70,00 zł

6691

Do koszyka

Grudowski Piotr, Leseure Ewa

LSS Plutus Lean Six Sigma dla małych i średmich przedsiębiorstw

30,00 zł

2879

Do koszyka

Aleksandra Parteka

Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

44,00 zł

4149

Do koszyka

Joanna Paliszkiewicz

Zaufanie w zarządzaniu

44,00 zł

4149

Do koszyka

Dobosiewicz Zbigniew, Marton-Gadoś Katarzyna

Podstawy bankowości z zadaniami

44,00 zł

4149

Do koszyka

Elżbieta Szczygieł

Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych

35,00 zł

3303

Do koszyka

Jacek Orzeł

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

44,00 zł

4149

Do koszyka

Cezary Wójcik

Integracja ze strefą euro Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji

44,00 zł

4149

Do koszyka

Lech Jędrzejewski

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji

35,70 zł

3313

Do koszyka

Piotr Sliż

Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w Polsce

25,20 zł

2339

Do koszyka

Marcin Kuzel

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych

46,00 zł

4269

Do koszyka

Kostecki Marian J.

Glosariusz terminologii call center/help desk

54,00 zł

4996

Do koszyka

Nyce Steven A., Schieber Sylvester J.

Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw

54,00 zł

4996

Do koszyka

Weresa Marzenna Anna

Polityka innowacyjna

54,00 zł

4996

Do koszyka

Michał Moszyński

Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej perspektywa rynku pracy

42,00 zł

3898

Do koszyka

Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania

33,60 zł

3118

Do koszyka

Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym Wybrane zagadnienia

25,20 zł

2339

Do koszyka

Gospodarka regionalna i lokalna

54,00 zł

4996

Do koszyka

Anna Drapińska

Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych

54,00 zł

4996

Do koszyka

Sudolska Agata, Grego-Planer Dorota, Drews Agnieszka

Współczesne zarządzanie Kształtowanie i eksploatowanie Tom 1

29,00 zł

2692

Do koszyka

Agnieszka Szmelter-Jarosz

Uwarunkowania rozwoju logistyki przyszłości w przemyśle motoryzacyjnym

27,30 zł

2533

Do koszyka

Davies Howard, Green David

Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego

54,00 zł

4996

Do koszyka

Karolina Klecha-Tylec

Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej

54,00 zł

4996

Do koszyka

Korzeniowski Leszek F.

Podstawy nauk o bezpieczeństwie

59,00 zł

5509

Do koszyka

Andrzej Geise

Asymetria reakcji gospodarek na cenowe szoki naftowe na przykładzie państw UE

36,00 zł

3341

Do koszyka

Paszkiewicz Aleksandra, Silska-Gembka Sylwia

111 zadań z podstaw rachunkowości

57,75 zł

5359

Do koszyka

Dawid Szostek

Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach

44,00 zł

4083

Do koszyka

Bronisław Malinowski

Ekonomia meksykańskiego systemu targowego Tom 13

54,00 zł

4996

Do koszyka

Jan Burnewicz

Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza

31,50 zł

2923

Do koszyka

Dominika Maison

Polak w świecie finansów O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków.

54,00 zł

4996

Do koszyka

Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii Tom 6 Współczesne szkoły ekonomiczne

36,00 zł

3341

Do koszyka

Czesław Bywalec

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych

44,90 zł

4149

Do koszyka

Kompendium wiedzy o konkurencyjności

44,90 zł

4149

Do koszyka

Jakub Piecuch

Rynek pracy w regionie Morza Śródziemnego

49,90 zł

4573

Do koszyka

Edward Radosiński

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej

74,00 zł

6758

Do koszyka

Jacques Rueff

Grzech monetarny zachodu

30,30 zł

2765

Do koszyka

Finanse Unii Europejskiej / Finanse międzynarodowe Pakiet

79,00 zł

7215

Do koszyka

Szapiro Tomasz, Jasińska Katarzyna

Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT

64,00 zł

5843

Do koszyka

Weresa Marzenna Anna

Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej

64,00 zł

5843

Do koszyka

Iwona Leśnik

Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi Prawo polskie w procesie dostosowania do przepisów prawnych Unii Europejskiej

39,00 zł

3562

Do koszyka

Piechocka-Kałużna Agnieszka, Kryśkiewicz-Burnos Agnieszka, Kałużny Radosław

Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

64,00 zł

5843

Do koszyka

Anita Szyguła

Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym Instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem

44,00 zł

4019

Do koszyka