Rozwiń katalog

Nauka i biznes

Dewiacje finansjalizacji

9030

Do koszyka

Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europej

9030

Do koszyka

Anetta Kuna-Marszałek

Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko

3367

Do koszyka

Miszyk-Miński Michał Adam

Pamiętnik Polskiego Przedsiębiorcy Część I. Wygrał

1900

Do koszyka

Tomasz Zajdel

Kasy fiskalne Poradnik podatnika

24,80 zł

2442

Do koszyka

Aleksandrzak Magdalena, Ciepielewska-Kaczmare

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

15,00 zł

1455

Do koszyka

Maciej Kozłowski

Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsię

39,90 zł

3780

Do koszyka

Justyna Drozd

Przedstawiciel handlowy

28,50 zł

2700

Do koszyka

Perspektywa Współczesna bankowość i rynek fin Tom

24,00 zł

2220

Do koszyka

Perspektywa Współczesna gospodarka i społ Tom 2

24,00 zł

2220

Do koszyka

Piotr Sliż

Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w P

25,20 zł

2316

Do koszyka

Aleksandra Borowicz

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na ko

25,20 zł

2316

Do koszyka

Piotr Dudziński

Teoria popytu na samoubezpieczenie

27,30 zł

2484

Do koszyka

Read Leonard E.

Ja, ołówek

9,90 zł

897

Do koszyka

Oblicza dobrobytu Wybrane zagadnienia Tom 2

27,30 zł

2484

Do koszyka

Łukasz Dopierała

Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zak

29,40 zł

2652

Do koszyka

Jan Burnewicz

Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza

31,50 zł

2820

Do koszyka

Sudolska Agata, Grego-Planer Dorota, Drews Ag

Współczesne zarządzanie Kształtowanie i eksploatow

29,00 zł

2621

Do koszyka

Agata Wieczorek

Polityka wynagradzania osób zarządzających w banka

44,90 zł

4042

Do koszyka

Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Gryszkiewicz

Komunikacja marketingowa w turystyce

31,50 zł

2820

Do koszyka