Socynianizm Dzieje, poglądy, oddziaływanie

Zbigniew Ogonowski

Socynianizm Dzieje, poglądy, oddziaływanie

79,00 zł

6518

 

W książce niniejszej autor podejmuje próbę przedstawienia historii intelektualnej socynianizmu. Historię taką winien oczywiście poprzedzać zarys dziejów ruchu, opisujący jego narodziny - rozwój - upadek, a także zawierający biografie przynajmniej jego czołowych działaczy i pisarzy. Wszystko to czytelnik w książce znajdzie, autor jednak pragnie dobitnie podkreślić, że swe główne zadanie widziała w przedstawieniu nie dziejów ruchu (skądinąd bardzo interesujących i stanowiących temat ważny sam w sobie), ale dziejów myśli: religijnej, filozoficznej, społeczno-politycznej, idei tolerancji (temu tematowi poświęcone zostało szczególnie wiele uwagi), wreszcie obecności socynianizmu w kulturze intelektualnej Europy tamtych czasów.
Autor wyznaje, że książkę swą pisał nie dla grupy specjalistów, tak bardzo w Polsce nielicznej. Stąd też, chociaż usilnie zabiegał o zachowanie rygorów poprawności naukowej, starał się przecież, na ile to możliwe, wykładać temat niehermetycznie, w nadziei (może nie za bardzo naiwnej), że sięgać będą po nią także ci, którzy, interesując się dziejami kultury intelektualnej wieku XVII, a o socynianizmie niewiele wiedzący, zapragną poinformować się o tym ciekawym w naszych dziejach fenomenie z wykładu systematycznego i uporządkowanego.

Aspra
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-754-5604-2

Liczba stron: 570

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 79,00 zł

Cena pakietu

118,90 zł

8718

Cena pakietu

118,90 zł

8912

Cena pakietu

133,90 zł

9812

Cena pakietu

133,90 zł

9812

Cena pakietu

118,90 zł

8912

Cena pakietu

128,90 zł

9512