Składnia współczesnego języka polskiego

Saloni Zygmunt, Świdziński Marek

Składnia współczesnego języka polskiego

49,00 zł

3877

 

Książka od wielu lat jest podstawową lekturą z gramatyki opisowej języka polskiego dla studentów filologii prawie we wszystkich szkołach wyższych. Autorzy interpretują w niej składnię współczesnej polszczyzny, wykorzystując metody i narzędzia badawcze ukształtowane pod wpływem nowszej refleksji językoznawczej, zwanej strukturalizmem.

W pracy zostały omówione zagadnienia z pogranicza fleksji i składni (np. kwestia klasyfikacji gramatycznej leksemów polskich czy analiza kategorii fleksyjnej poszczególnych klas leksemów) oraz zaproponowany model opisu składni, który jest ściśle skorelowany z aparaturą pojęciową i metodologią stosowaną także w odniesieniu do analizy fleksyjnej.

Podręcznik zawiera bibliografię, indeks terminów i ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa miękka

Wydanie: piąte

ISBN: 978-83-011-5289-5

Liczba stron: 354

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 49,00 zł