Credit Scoring

Anna Matuszyk

Credit Scoring

58,00 zł

4041

 

Zupełnie nowe wydanie książki Anny Matuszyk, znacznie różniące się od poprzedniej - Credit scoring - nowa metoda zarządzania ryzykiem.
Książka Credit Scoring zawiera całokształt zagadnień związanych z metodą zarządzania ryzykiem kredytowym, jaką jest credit scoring, która w ostat­nich latach uległa znacznemu rozwojowi. Obecnie scoring jest podstawą w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym, jest tak dzięki zaawanso­wanym technologiom komputerowym i możliwościom wykorzystania dużych mocy tych maszyn. Scoring stosowany jest nie tylko przy decyzjach kredy­towych, ale również w strategiach dotyczących przyszłego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz w strategiach związanych z windykacją należno­ści. Lepiej zaprojektowana, optymalnie rozwinięta i w związku z tym dająca szersze możliwości karta scoringowa jest kluczem dla banków i detalicz­nych firm finansowych. Niniejsza książka adresowana jest do wszystkich, którzy budują, monitorują, oceniają modele scoringowe, zarówno praktycy, jak i teoretycy.

W książce przedstawiono m.in.:
- Pojęcie ryzyka kredytowego
- Możliwości zastosowania metody scoringowej
- Klasyfikacje credit scoring
- Etapy budowy modelu scoringowego
- Rodzaje modeli scoringowych
- Metody statystyczne i niestatystyczne stosowane przy budowie modeli scoringowych
- Działanie biur kredytowych
- Metody pomiaru i ocenę Loss Given Default (ang. LGD)
- Analizę przetrwania (ang. Survival analysis).

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-810-2067-1

Liczba stron: 292

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 58,00 zł

Cena pakietu

92,90 zł

6135

Cena pakietu

97,90 zł

6435