Zo srdca do srdca

Jan Szkodoń

Zo srdca do srdca

 

Myšlienky zrodené v kňazskom srdci pomocného biskupa krakovskej arcidiecézy oblečené do básnického literárneho rúcha sú vysielané do sŕdc ľudí, aby im pomohli spoznávať Božie tajomstvá prítomné v udalostiach narodenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána, Ježiša Krista. Charakteristické pre myšlienky, ktoré sú tu obsiahnuté, je nadviazanie na konkrétnosti spojené s rozjímaním nad tajomstvami známymi z Biblie. Tento konkrét je použitý na to, aby pomohol v básnickej meditácii, ktorá má vždy viesť k životným rozhodnutiam potrebným pre prehĺbenie života s Bohom a v Bohu.

V knihe sú použité obrazy, ktoré namaľoval biskup Ján Škodoň, autor knihy.
ks. prof. Tomasz Jelonek


Biskup Ján Szkodoň (nar. 1946), doktor teológie. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1970 z rúk kardinála Karola Wojtylu. V roku 1988 sa stal pomocným biskupom krakovskej arcidiecézy. Je autorom mnohých cenených publikácií z oblasti duchovnosti ako aj z oblasti rodinného života. Jeho záľubou je maľovanie – maľuje krajinky, zátišia, kostoly, pašiové motívy. Jeho práce sa tešia neobyčajnému záujmu.

Petrus
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-772-0592-1

Liczba stron: 120

Format: 130x190mm

Cena katalogowa: 20,00 zł