Zeszyty prasoznawcze analiza zawartości 1957-2012

Zeszyty prasoznawcze analiza zawartości 1957-2012

 

Autorzy i redaktorzy niniejszej publikacji pragną przypomnieć wkład Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w rozwój polskiego medioznawstwa i odpowiedzieć na pytania: „w jaki sposób dorobek «Zeszytów Prasoznawczych» promieniował na inne ośrodki badawcze krajowe i zagraniczne?”, a także „co czasopismo to zawdzięczało ideom zaczerpniętym z innych krajów?”.

Naszym największym życzeniem jest, by publikacja ta stała się okazją do zwrócenia uwagi na okoliczności powstawania, rozwoju i instytucjonalizacji polskiego prasoznawstwa, którego „Zeszyty Prasoznawcze” były ważnym ogniwem, i głosem w dyskusji o przyszłości tej dyscypliny w czasach mediów cyfrowych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-233-4032-4

Liczba stron: 472

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 39,90 zł