Zarządzanie stresem w organizacji

Adam Cichosz

Zarządzanie stresem w organizacji

60,00 zł

4730

 

Stres, jako zjawisko nieodłączne życiu człowieka, zakłóca procesy adaptacji i readaptacji, ogranicza przy tym zdolność osiągania celów, minimalizuje często twórcze i rozwojowe funkcje otoczenia.

W publikacji przedstawiono przyczyny i źródła stresu. Wyjaśnione zostały również przejawy stresu organizacyjnego oraz prawidłowe rozpoznawanie i reakcję na jego symptomy. Autor ukazuje także zjawiska stresogenne i sposoby przezwyciężania trudnych sytuacji. Podkreśla znaczenie działań profilaktycznych, zapobiegających agresywnym zachowaniom, nałogom, postawom destrukcyjnym, a także sprzyjających zachowaniu zdrowia i kondycji psychofizycznej.

Difin
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-09-18

ISBN: 978-83-808-5657-8

Liczba stron: 279

Format: 16.5x23.3

Cena katalogowa: 60,00 zł

Cena pakietu

94,90 zł

6824

Cena pakietu

99,90 zł

7124