Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945

Jan Karski

Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945

8.1

(69 ocen) wspólnie z

69,90 zł

4231

 

Dlaczego wielkie mocarstwa torpedowały starania Polaków do stworzenia koalicji państw Europy Środkowej i Wschodniej? Dlaczego ponieśliśmy klęskę, będąc w zwycięskim obozie koalicji antyhitlerowskiej? Co wpłynęło na ukształtowanie powojennej Polski? Jan Karski opracował dzieje polityki wielkich mocarstw wobec Polski w okresie od I wojny światowej do układu jałtańskiego. Spoglądał na ich działania przez pryzmat strategicznych interesów i skutków, jakie miały dla naszego kraju. Burzył obecny w wielu umysłach „romantyczny” mit o doniosłości znaczenia Polski w Europie, ujawniając wiele nieznanych faktów politycznych z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. W swojej książce szukał odpowiedzi na pytania, które dręczą Polaków do dzisiaj.

To, że wojna rozpoczęła się od niemiecko-sowieckiego paktu przeciwko Polsce, a nie od niemiecko-polskiego paktu przeciwko Związkowi Sowieckiemu, było kwestią wyboru Polski. Do wojny doszłoby tak czy inaczej, ale byłaby to inna wojna. W tym sensie Polska wpłynęła na bieg dziejów świata.

Poznańskie
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-664-3162-1

Liczba stron: 592

Cena katalogowa: 69,90 zł

Cena pakietu

109,80 zł

6431

Cena pakietu

124,80 zł

7525

Cena pakietu

124,80 zł

7525

Cena pakietu

109,80 zł

6625

Cena pakietu

119,80 zł

7225