Vade-mecum Cyprian Norwid

Jerzy Fert

Vade-mecum Cyprian Norwid

 

,,Vade-mecum” Norwida to zbiór stu wierszy autora powstałych w latach 1865-1866. Autor prezentuje i zarazem realizuje w utworach program odnowy poezji polskiej. Jak wskazuje sam tytuł ,,Vade-mecum”, Norwid zachęca do ,,pójścia za nim”, co odnosi się głównie do polskiej twórczości. W swoim ,,Vade-mecum” Norwid krytykuje tradycję romantyczną i polemizuje z jej założeniami. Porusza też ważną dla niego tematykę dotyczącą dylematów ludzkiej egzystencji. Wielkie dzieło jakim jest ,,Vade-mecum” Norwida, to integralna część całej twórczości autora. Zostało wydane dopiero po śmierci poety. Publikacja ta opracowana jest przez Józefa Ferta i zawiera uwagi edytorskie i odmiany tekstu oraz objaśnienia.

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-10-22

ISBN: 978-83-730-6205-4

Liczba stron: 609

Format: 150x215mm

Cena katalogowa: 80,00 zł