Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski

Katarzyna Piłat

Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski

39,90 zł

3083

 

Publikacja dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego, ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. W okresie odnoszenia się ze sceptycyzmem do dalszego funkcjonowania strefy euro po wybuchu Wielkiej Recesji w 2008 roku wyniki przeprowadzonych badań pozwalają określić, czy na gruncie teorii optymalnego obszaru walutowego są spełnione przesłanki zastąpienia złotego wspólną walutą europejską. Zbadanie stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro jest istotne, by ocenić siłę oddziaływania wahań koniunktury w Unii Gospodarczej i Walutowej na sytuację makroekonomiczną w Polsce.
Książka jest adresowana do studentów, naukowców oraz pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką integracji europejskiej, a przede wszystkim perspektywami wstąpienia Polski do strefy euro.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-808-8887-6

Liczba stron: 110

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 39,90 zł

Cena pakietu

74,80 zł

5177

Cena pakietu

79,80 zł

5477