Sejmik ziem lwowskiej przemyskiej i sanoskiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów (1578-1668)

Andrzej Król

Sejmik ziem lwowskiej przemyskiej i sanoskiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów (1578-1668)

 

Studium dr. Andrzeja Króla stanowi pełną, odpowiadającą współczesnym założeniom metodycznym i metodologicznym, monografię sejmiku wiszeńskiego (...). Autor podjął się trudnego zadania całościowego przyjrzenia się zgromadzeniu szlachty trzech ziem województwa ruskiego: lwowskiej, przemyskiej i sanockiej, zgodnie ze współcześnie obowiązującymi postulatami badawczymi. Przedmiotem zainteresowania Autora jest nie tylko sejmik jako organ samorządowo-ustrojowy, jego organizacja i wypełniane zadania, ale także dogłębna analiza jego funkcjonowania, etapów ewolucji w zakresie procedur, osób działających na sejmiku oraz problematyki obrad

z recenzji
ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-613-2921-3

Liczba stron: 485

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 76,00 zł