Praca dyplomowa z bezpieczeństwa Wprowadzenie do badań

Wawrzusiszyn Andrzej redakcja naukowa

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa Wprowadzenie do badań

40,00 zł

3212

 

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje podstawy teorii i wskazówki do przygotowania i prowadzenia badań oraz opracowania pracy dyplomowej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Celem pracy jest metodyczna i merytoryczna pomoc studentom w podjęciu problemu badawczego, umiejscowieniu go w systemie nauki, a przede wszystkim wyjaśnienie procedury badawczej oraz sposobów wykonania sprawozdania naukowego, na wymaganym poziomie naukowym w naukach o bezpieczeństwie. Ma również dostarczyć studentom podstawowej wiedzy o technice pisania pracy dyplomowej, poprawnym przygotowaniu i pomyślnym jej obronieniu.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5093-4

Liczba stron: 186

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 40,00 zł