Myślenie obrazem. Gdańskie teatry plastyków w latach 50. i 60. XX wieku

Barbara Świąder-Puchowska

Myślenie obrazem. Gdańskie teatry plastyków w latach 50. i 60. XX wieku

33,60 zł

3145

 

Rozważania Autorki tyczą nie tylko dorobku omawianych zespołów, ale są także przyczynkiem do rozpoznania bardziej ogólnych mechanizmów kulturowych, inspirowanych życiem społecznym, polityką i... lokalną już specyfiką miejsca. Będący legendą ruch artystyczny młodej polskiej inteligencji lat 50. i 60. XX wieku, złożony z różnorodnych tendencji i elementów, wyłania się z rozważań Barbary Świąder-Puchowskiej rozpatrywany przez nią z oddali już jako całość fascynujący performans społeczno-kulturowy. Zakotwiczony w szeroko zakrojonej przez Autorkę perspektywie zjawisk. Prowadzący do rozumienia pełnej sprzeczności polskiej odmiany realnego socjalizmu. Książka jest bardzo interesującym, wartościowym, porządkującym przewodnikiem po historii pięciu scen studenckich, mocno posadowionym w rozproszonych wcześniej badaniach źródłowych, rozpoznającym i przybliżającym w czytelny, klarowny sposób jeden z najważniejszych rozdziałów w polskiej kulturze alternatywnej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-16

ISBN: 978-83-786-5761-3

Liczba stron: 298

Cena katalogowa: 33,60 zł