Leksykon kadrowego

Rafał Styczyński

Leksykon kadrowego

65,00 zł

5195

 

Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego.

Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia:
- uregulowania o zakazie handlu w niedziele,
- zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przepisów o podatku VAT,
- zatrudnianie cudzoziemców,
- zatrudnianie młodocianych,
- świadectwa pracy,
- urlopy wypoczynkowe,
- wynagrodzenia,
- rozwiązanie umów o pracę,
- czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika,
oraz przychody pracownika, w tym m.in.:
- przychody ze stosunku pracy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- nieodpłatne świadczenia,
- oddelegowania pracowników - koszty pracownicze oraz świadczenia na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Książka dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r.

Difin
Oprawa miękka

Wydanie: czwarte

ISBN: 978-83-808-5607-3

Liczba stron: 282

Format: 15.6x22.7

Cena katalogowa: 65,00 zł

Cena pakietu

99,90 zł

7289

Cena pakietu

104,90 zł

7589