Korzyści z zatrudnienia dekompozycja i wycena

Tomasz Gajderowicz

Korzyści z zatrudnienia dekompozycja i wycena

35,00 zł

2846

 

Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia – fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego układu powiązań między pracodawcą a pracobiorcą. Modelowanie preferencji pracowników w zakresie użyteczności płynącej z zatrudnienia stanowi uzupełnienie luki w pojmowaniu natury substytucji pomiędzy szeroko definiowanymi korzyściami z podjęcia pracy. W badaniach opisanych w książce Autor dokonał adaptacji metody wyboru warunkowego (DCE) do analizy decyzji dotyczących podjęcia zatrudnienia. Dzięki takiemu podejściu uzyskał oszacowania parametrów funkcji użyteczności związanej z cechami pracy oraz precyzyjną wycenę (skłonność do zapłaty) za poszczególne poziomy atrybutów. Konstrukcja badania pozwoliła także na analizę wysokości płac progowych w zależności od cech ofert pracy. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość realnej poprawy efektywności istniejących kontraktów na rynku pracy za pomocą praktycznej implementacji prezentowanych narzędzi.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-235-2222-5

Liczba stron: 200

Format: 21.1x14.9

Cena katalogowa: 35,00 zł

Cena pakietu

69,90 zł

4940

Cena pakietu

74,90 zł

5240