Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu

Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu

 

Praktycy i badacze szukający odpowiedzi na pytanie o efektywne sposoby działania współczesnych organizacji muszą stawić czoło licznym dylematom wynikającym z tempa i złożoności zmian w otoczeniu. Metody, narzędzia i działania, uważane dotychczas za skuteczne i przynoszące oczekiwane rezultaty, nie są już gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa. Konieczna jest dyskusja dotycząca ich aktualności oraz — szerzej — kierunków rozwoju nauk o zarządzaniu.

W nurt tych rozważań wpisują się dociekania Autorów poszczególnych rozdziałów monografii, koncentrujące się na poszukiwaniach odpowiedzi na pytania o:

podstawy teoretyczne opisu zjawisk w dziedzinie zarządzania,
sposoby funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw,
konieczne zmiany w postrzeganiu menedżera i złożoności jego decyzji.

Zarysowana w monografii tematyka jest wielowątkowa i obszerna. Należy ją traktować jako próbę przybliżenia kierunków rozwoju nauk o zarządzaniu i dylematów z tym związanych, które powinny stanowić podstawę dyskusji obecnie i w przyszłości.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-09-18

ISBN: 978-83-233-4463-6

Liczba stron: 182

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 39,90 zł