Inaczej niż pisać Lévinas i antropologia postmodernistyczna

Olga Kaczmarek

Inaczej niż pisać Lévinas i antropologia postmodernistyczna

44,00 zł

4135

 

Rozważania nad tym, jak tekst jako podstawowy nośnik wiedzy i wymiany idei w obszarze humanistyki i nauk społecznych, kształtuje to, co nazywamy wiedzą. Punktem wyjścia do tych przemyśleń są prace filozoficzne Emmanuela Lévinasa oraz amerykańskich antropologów postmodernistycznych, pozwalające autorce skupić uwagę na etycznych podstawach krytyki norm tekstowych. Tekst nigdy nie jest tylko o tym, o czym jest, bo to, jak został napisany, jakie stanowisko prezentuje, co prezentuje i w jakich kategoriach, świadczy o pobocznych, nieartykułowanych wprost celach. Autorka wskazuje ograniczenia tekstu jako narzędzia komunikacji i jako metafory przedmiotu poznania. Pyta o sens „pisania inaczej”: inaczej niż to wcześniej robiono, ale też inaczej, czyli hermetycznie, niejasno, w taki sposób, że tekst staje się wyzwaniem dla czytelnika. Opowiada się za pożytkami mogącymi płynąć ze zmagania się z pisarstwem odmawiającym posłuszeństwa w lekturze.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-235-2248-5

Liczba stron: 442

Format: 13.5x20.4

Cena katalogowa: 44,00 zł

Cena pakietu

88,90 zł

6829

Cena pakietu

83,90 zł

6529

Cena pakietu

83,90 zł

6529

Cena pakietu

88,90 zł

6829

Cena pakietu

88,90 zł

6829