A miało być tak pięknie Historia Ewy i Jerzego Stolarskich

Wojciech Kujawa

A miało być tak pięknie Historia Ewy i Jerzego Stolarskich

59,00 zł

3453

 

Mamy do czynienia z albumem prezentującym »zwykłą« rodzinną historię warszawskiej pary konspiratorów Armii Krajowej, wywodzących się z normalnej inteligenckiej rodziny, jakich były tysiące: dzieciństwo, młodość, przerwana wojną, konspiracja, powojenne lata. Opowiedziana […] historia zaczyna się w latach II Rzeczypospolitej, kończy po II wojnie światowej, po drodze czytelnik śledzi ich udział w walce o niepodległość w czasie wojny. Oglądając ten album, można dojść do wniosku, że stanowi on swego rodzaju egzemplifikację losu tysięcy warszawskich rodzin.

(z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Mazura)

Materiał przedstawia w formie albumu biografie Ewy Zofii z domu Piaszczyńskiej i Jerzego Stolarskich, przedstawicieli pokolenia urodzonego na początku lat dwudziestych XX wieku w Warszawie, tak mocno naznaczonego przez historię. Życie bohaterów publikacji z jednej strony typowe dla generacji powstańców warszawskich miało oczywiście swój rys indywidualny […]. Autorowi udało się uchwycić oba te aspekty.
Publikacja jest „przykładem, jak wielkie możliwości badawcze i popularyzacji historii kryją domowe archiwa, z których w większości pochodzą zaprezentowane w nim ilustracje. Jak poprzez losy »zwykłych ludzi«, którzy pojawiają się na kartach książek ewentualnie na dalekim planie, można ukazać dzieje pokolenia.

(z recenzji dr. Wojciecha Frazika)

IPN
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-08-20

ISBN: 978-83-809-8426-4

Liczba stron: 352

Format: 23.5x33.1

Cena katalogowa: 59,00 zł

Cena pakietu

98,90 zł

5653

Cena pakietu

113,90 zł

6747

Cena pakietu

113,90 zł

6747

Cena pakietu

98,90 zł

5847

Cena pakietu

108,90 zł

6447