Rozwiń katalog

Katarzyna Marciniak

Mitologia grecka i rzymska Spotkania ponad czasem

119,00 zł

10164

Do koszyka

Joanna Zagórska-Telega

Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarcińskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim

120,00 zł

9126

Do koszyka

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych

100,00 zł

9126

Do koszyka

Marian Pokropek

Etnografia Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym

99,00 zł

8456

Do koszyka

Wojciech Lipoński

Dzieje kultury europejskiej Średniowiecze

99,00 zł

8456

Do koszyka

Wojciech Lipoński

Dzieje kultury europejskiej Średniowiecze

99,00 zł

8456

Do koszyka

Hans Blumenberg

Prawowitość epoki nowożytnej

99,00 zł

8456

Do koszyka

Wojciech Lipoński

Dzieje kultury europejskiej Prehistoria - Starożytność

99,00 zł

8456

Do koszyka

Waldemar Łysiak

Życie erotyczne księcia Józefa

126,00 zł

8108

Do koszyka

Zdzisław Kropidłowski

Księga gdańskiego bractwa bułkarzy i ciastkarzy z lat 1724-1768

100,00 zł

7957

Do koszyka

zbiorowa Praca

Historia ciała Tom 2 Od Rewolucji do I wojny światowej

98,00 zł

7797

Do koszyka

Historia ciała Od renesansu do oświecenia

98,00 zł

7797

Do koszyka

Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek

83,00 zł

7769

Do koszyka

Chris McNab

Mundury Ilustrowana encyklopedia

119,90 zł

7701

Do koszyka

Babiak Jerzy Kazimierz

Lwowskie sacrum Nostalgiczna podróż śladami polskości i Polaków

120,00 zł

7686

Do koszyka

David McCandless

Informacja jest piękna

89,00 zł

7600

Do koszyka

Monika Bryl

Rynek sztuki w Polsce Przewodnik dla kolekcjonerów i inwestorów

89,00 zł

7600

Do koszyka

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1817-2017. Miscellanea

90,00 zł

7597

Do koszyka

Zdzisław Sawicki

Odznaki Wojska Polskiego Organizacje i formacje wojskowe 1914-1921 Związki - Stowarzyszenia 1914-1939

105,00 zł

7494

Do koszyka

Barwy słów Studia lingwistyczno-kulturowe

94,50 zł

7379

Do koszyka