Rozwiń katalog

Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim

120,00 zł

10215

Do koszyka

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915

120,00 zł

10214

Do koszyka

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945

120,00 zł

10214

Do koszyka

Katarzyna Marciniak

Mitologia grecka i rzymska Spotkania ponad czasem

119,00 zł

10164

Do koszyka

Maciej Stryjkowski

Kronika Polska, Litewska, Żmudzka y wszystkiey Rusi

159,00 zł

9860

Do koszyka

Ilustrowane słownictwo materiału uzbrojenia III Rewolwery, pistolety, szable, lance, bagnety, materiał pomocniczy do broni i ich części składowe

120,00 zł

9214

Do koszyka

Zbigniew Anculewicz

Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1915

105,00 zł

9214

Do koszyka

Dorohostajski Krzysztof Mikołaj

Hippica To iest o koniach xięgi

119,00 zł

8911

Do koszyka

Yuri Slezkine

Dom władzy Opowieść o rosyjskiej rewolucji

139,00 zł

8901

Do koszyka

Zbigniew Gwóźdź

Konstrukcje uzbrojenia polskich inżynierów i techników poza granicami kraju

120,00 zł

8845

Do koszyka

Koszela Witold

Biało-czerwona flota. Współczesne okręty Polskiej Marynarki Wojennej. Tom I

120,00 zł

8845

Do koszyka

Koszela Witold

Zapomniana flota Okręty Austro-Węgier w I wojnie światowej

120,00 zł

8845

Do koszyka

Witold Koszela

Okręty floty polskiej Tom 1

120,00 zł

8845

Do koszyka

Piotr Olender

Wojskowość morska okresu "pary i żelaza" 1860-1905

119,99 zł

8845

Do koszyka

Koszela Witold

Biało-czerwona flota Współczesne okręty Polskiej Marynarki Wojennej. Tom II

120,00 zł

8845

Do koszyka

Zbigniew Gwóźdź

Uzbrojenie i wyposażenie oddziałów zwartych policji w latach 1919-1939

120,00 zł

8845

Do koszyka

Krzysztof Janowicz

Fortece nad kanałem Pierwsze misje 8. USAAF nad zachodnią Europą

119,99 zł

8845

Do koszyka

Kromayer Johannes, Veith Georg

Atlas bitew do historii wojskowości starożytnej

120,00 zł

8845

Do koszyka

Krzysztof Janowicz

Fortece nad kanałem część II Misje 8. AF do początku wiosny 1943

119,99 zł

8845

Do koszyka

Gwóźdź Zbigniew

Bagnety do karabinków systemu kałasznikowa

120,00 zł

8845

Do koszyka