Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie koncepcje, strategie, praktyka

Tabor Joanna Antonina

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie koncepcje, strategie, praktyka

49,90 zł

3195

 

Książka zawiera niezbędne, kompleksowo ujęte informacje dotyczące zarządzania talentami (ZT) - nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanej na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników, decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności firmy. Wyróżnikiem jest odniesienie do najnowszych tendencji w obszarze zarządzania oraz odwołanie do uwarunkowań społeczno-gospodarczych poprzez powiązanie zarządzania talentami z takimi zagadnieniami, jak:
• kwestie demograficzne (specyfika pokolenia młodych talentów, rozszerzanie zasobów talentów),
• mobilność zawodowa i udział w globalnej walce o talenty,
• aspekty kulturowe i narodowościowe.
Istotna część publikacji dotyczy aktualnego i newralgicznego problemu zarządzania talentami w kryzysie gospodarczym (elastyczne formy pracy, outplacement, podnoszenie kwalifikacji przy ograniczonych budżetach). Podjęto też rozważania nad dojrzałością organizacji w ramach ZT, wykorzystaniem technologii w ZT, promocją programów dla talentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
W książce przedstawione są przydatne dla praktyków wnioski z badań prowadzonych przez Autorkę w polskich przedsiębiorstwach oraz przykłady programów ZT realizowanych w różnego typu organizacjach, w tym również międzynarodowych. Zaprezentowano w niej także przebieg poszczególnych etapów wdrażania i prowadzenia procesu zarządzania talentami.

Poltext
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-756-1217-2

Liczba stron: 215

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 49,90 zł