Zarys statystyki Podręcznik do nauki zawodu Branża ekonomiczna. Szkoła ponadgimnazjalna

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Zarys statystyki Podręcznik do nauki zawodu Branża ekonomiczna. Szkoła ponadgimnazjalna

 

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). Omawia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy umiejętności rozróżniania, obliczania i interpretowania podstawowych miar statystycznych, przeprowadzania analizy statystycznej badanego zjawiska i gromadzenia informacji na jego temat. Wskazuje, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne wsparte zostały licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi na sposoby jej praktycznego zastosowania.

WSiP
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-021-3554-5

Liczba stron: 200

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 33,60 zł