Z powstańczej Warszawy do Francji. Historia zapamiętana (1927–1957)

Aleksander Uszyński

Z powstańczej Warszawy do Francji. Historia zapamiętana (1927–1957)

20,81

 

Są to wspomnienia Aleksandra Uszyńskiego, szeregowego żołnierza polskiego podziemia, uczestnika Powstania Warszawskiego, niemieckiego jeńca wojennego i politycznego emigranta w okresie powojennym. Szczerze oddają jego szczęśliwe dziecięctwo w wolnej Polsce, dramat wybuchu wojny, motywację wstąpienia do konspiracji, epizody z okresu służby w podziemnym wojsku oraz w Powstaniu Warszawskim. Opisane są również jego przeżycia z Francji, gdy musiał nadrabiać swe edukacyjne ograniczenia z okresu wojny i adaptować się do nowego dlań społeczeństwa.

From insurgent Warsaw to France. History remembered (1927?1957)

From insurgent Warsaw to France. History remembered (1927–1957) It is a memoir of Aleksander Uszyński, a rank-and-file soldier of the Polish underground army, a participant of the Warsaw Uprising, a German prisoner of war and a political emigrant in the post-war years. It frankly portrays his happy childhood in independent Poland, the tragedy of the outbreak of war, the motivation to join the underground, episodes of serving in the underground army and in the Warsaw Uprising. The memoir also describes his experiences in France when he had to make up for his educational limitations from the war time and adapt to a society that was new to him.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-235-4035-9

EAN: 9788323540359

Liczba stron: 148

Format: 17.0x24.0cm

Cena detaliczna: 25,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem