Wśród potępieńczych swarów Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii 19

Marcin Kwiecień

Wśród potępieńczych swarów Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii 19

 

Książka niniejsza stanowi pierwszą w literaturze historycznoprawnej próbę omówienia zagadnień dotyczących prawnej strony rozliczeń politycznych w łonie uchodźstwa polskiego w latach II wojny światowej. Traktuje o okolicznościach powstania i działalności Biura Rejestracyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, Komisji gen. Józefa Hallera oraz Komisji prof. Bohdana Winiarskiego, prezentuje okoliczności, w jakich nastąpiło utworzenie organów rejestracyjno-śledczych związanych z wojskiem, powołanie struktury cywilnej mającej zająć się podobną działalnością […], przyczyny jej niepowodzeń oraz funkcjonowanie jej następczyni […]. Jako pretekst do ukazania politycznego kontekstu prezentowanych wydarzeń posłużyło przedstawienie działalności rozliczeniowej prowadzonej na forum Rady Narodowej RP.

Księgarnia Akademicka
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-763-8297-5

Liczba stron: 451

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 38,00 zł