Wobec gawędy O emigracyjnej twórczości Michała K. Pawlikowskiego

Piotr Rambowicz

Wobec gawędy O emigracyjnej twórczości Michała K. Pawlikowskiego

29,99 zł

2603

 

„[Książka ta] jest pierwszym tak obszernym opisem biografii autora Wojny i sezonu oraz jego twórczości powstałej po roku 1945. Autor dotarł do wielu mało znanych faktów z życia Pawlikowskiego, zbadał jego rozproszone, często trudno dostępne teksty, dotarł do materiałów archiwalnych […]. Znakomicie i zajmująco scharakteryzował specyfikę oraz oryginalność tworzonych przez Pawlikowskiego dzieł, polegającą w znacznej mierze na świadomej kontynuacji tradycji gawędy szlacheckiej, której wzorzec został tu jednak unowocześniony i wzbogacony […]. Piotr Rambowicz pokazuje też wpływ doświadczeń „kresowych” na pisarstwo Pawlikowskiego, opisuje jego związki z Wilnem, a dalej jego powinowactwa z romantyzmem i twórczością Sienkiewicza. Obszernie wreszcie omawia głosy krytyki emigracyjnej oraz krajowej na temat tej twórczości. W efekcie otrzymaliśmy dzieło o charakterze pionierskim, a zarazem ciekawe, ważne i potrzebne”.
Z recenzji dr. hab. Macieja Urbanowskiego, prof. UJ

LTW
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-756-5496-7

Liczba stron: 432

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 29,99 zł

Cena pakietu

74,89 zł

5297