Wiele historii jednego państwa

Katarzyna Błachowska

Wiele historii jednego państwa

 

Autorka przedstawiła koncepcje dziejów Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego do roku 1569 formułowane przez XIX-wiecznych historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich, a także litewskich i białoruskich w pracach, które odegrały istotną rolę w rozwoju myśli historycznej oraz badaniach nad problemem tych dziejów we wskazanych historiografiach. Szczególny nacisk położyła na różnice w ujęciach wynikające z ówczesnych stanowisk metodologicznych, ideowych oraz politycznych poszczególnych historyków reprezentujących różne nurty historiograficzne.

Neriton
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-754-3076-9

Liczba stron: 410

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 52,50 zł