Światopogląd w działaniu Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy

Alicja Bartnicka

Światopogląd w działaniu Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy

4825

 

Najnowsza monografia naukowa, która ukazała się nakładem Wydawnictwa MIIWŚ, omawia w sposób wieloaspektowy życie i działalność jednego z największych zbrodniarzy XX w. – Heinricha Himmlera. Obszerne i rzetelnie przygotowane opracowanie pomaga zmierzyć się ze złożoną problematyką genezy niemieckiego nazizmu i tragicznych skutków realizacji jego założeń.

Alicja Bartnicka szczegółowo i całościowo analizuje poglądy oraz czyny Himmlera, jednego z największych niemieckich zbrodniarzy w historii. W przeciwieństwie do autorów podobnych opracowań, nie skupia się wyłącznie na jego karierze politycznej czy prywatnej biografii.

– „Walorem pracy jest to, że ma ona charakter możliwie całościowy, a nie «wycinkowy». Obejmuje problematykę roli Himmlera w kształtowaniu okupacyjnej polityki III Rzeszy. Pokazuje koncepcje i próby ich realizacji. Szeroko zakreśla problem badawczy, nie zawężając poszczególnych zagadnień ani ich a priori nie selekcjonując” – zauważa w recenzji prof. Marek Kornat.

Czytelnik może zatem szczegółowo prześledzić meandry światopoglądu Himmlera, co prowadzi do dramatycznej konstatacji – zdecydowana większość przywódców III Rzeszy była zbrodniarzami z przekonania. Działali oni z pełną premedytacją, sukcesywnie i pragmatycznie realizując przyjęte wcześniej założenia. Nie inaczej było w przypadku głównego teoretyka supremacji Niemców w Europie i współtwórcy „teorii rasowej”.

Publikacja w nowej odsłonie graficznej składa się z czterech zasadniczych rozdziałów poprzedzonych wstępem. Część główną opracowania uzupełnia wyczerpująca bibliografia oraz indeks nazwisk i nazw geograficznych.

Alicja Bartnicka, Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2023, ss. 584, ISBN 978-83-65957-49-8.

Muzeum II Wojny Światowej
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-659-5749-8

Liczba stron: 582

Format: 150x210mm

Cena detaliczna: 69,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem