Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

57,00 zł

4001

 

Publikowane w niniejszym tomie referaty były prezentowane podczas obrad I Krajowej Konferencji Turkologicznej w Poznaniu w 2007 roku i II Krajowej Konferencji Turkologicznej w Warszawie w 2008 roku.

Różnorodność tematów przedstawionych w czasie obu konferencji świadczy o bardzo szerokich zainteresowaniach naukowych polskich turkologów, zajmujących się nie tylko problematyką Republiki Tureckiej czy Imperium Osmańskiego, ale również różnymi zagadnieniami języka, literatury i kultury ludów tureckich zamieszkujących obszary Wschodniej Europy, Bałkanów, Kaukazu, Azji Środkowej i Wschodniej.

Jednym z celów publikowania materiałów konferencyjnych jest udostępnienie wiedzy i materiałów źródłowych badaczom innych specjalności, historykom, etnografom, polonistom, które będą pomocne w ich pracach badawczych.

Dialog
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-637-7805-7

Liczba stron: 336

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 57,00 zł

Cena pakietu

96,90 zł

6201

Cena pakietu

111,90 zł

7295

Cena pakietu

96,90 zł

6395

Cena pakietu

106,90 zł

6995