Smak zmiany Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej

Wojciech Goszczyński

Smak zmiany Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej

35,70 zł

2841

 

Wojciech Goszczyński przedstawia, na przykładzie kilku krajów europejskich, w tym Polski, próby budowania nowych, alternatywnych sieci łączących rolnictwo z konsumentami, sprzyjających tworzeniu systemu zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Praca została w dużym stopniu poświęcona kształtowaniu ruchów społecznych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem najważniejszego produktu ludzkości, jakim jest żywność. (…)
Tworzenie alternatywnych sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności w naszym kraju jest słabo zaawansowane. Wynika to m.in. z braku odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, w tym prawnych, a także niedostatecznego zaangażowania społecznego. Z tego punktu widzenia bardzo pożyteczne i pouczające jest zaznajomienie się z doświadczeniami państw europejskich wyżej od nas rozwiniętych: Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii, które prezentuje autor. Opisał on również nieliczne przypadki tego typu alternatywnych działań w Polsce.
Poza częścią analityczno-opisową, w niniejszej publikacji znajduje się wiele interesujących rozważań o kondycji współczesnej socjologii wsi i rolnictwa oraz o nowych nurtach teoretycznych w niej występujących.
z przedmowy Jerzego Wilkina

Scholar
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-738-3707-2

Liczba stron: 284

Format: 150x215mm

Cena katalogowa: 35,70 zł

Cena pakietu

75,60 zł

5235