Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw

Barbara Ocicka

Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw

59,00 zł

5817

 

Autorka zdiagnozowała lukę w teorii nauk o zarządzaniu, polegającą na braku kompleksowych i interdyscyplinarnych badań, pozwalających na identyfikację prawidłowości i zjawisk ekonomicznych na poszczególnych etapach ewolucji funkcji zakupowej w przedsiębiorstwach. Wybór problemu badawczego uważam za uzasadniony możliwościami wykazania oryginalnego wkładu Autorki w rozwój nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, co wynika z następujących przesłanek:

1. z faktu, że problematyka ewolucji dojrzałości funkcji zakupowej i jej wpływu na wartość przedsiębiorstw nie doczekała się jeszcze w krajowej literaturze przedmiotu kompleksowego opracowania w formie monograficznej,
2. analiza logiczna, wnioskowanie oraz konstrukcja autorskiego modelu dojrzałości funkcji zakupów prowadzone są w dużym stopniu na podstawie samodzielnych jakościowych badań empirycznych 52 przedsiębiorstw działających w Polsce.

W pełni zgadzam się z przesłankami, które zadecydowały o wyborze metodyki badań jakościowych na podstawie wywiadów bezpośrednich i studiów przypadków funkcji zakupów w przedsiębiorstwach."
z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jarosława Witkowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-012-0601-7

Liczba stron: 276

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 59,00 zł

Cena pakietu

93,90 zł

7911

Cena pakietu

98,90 zł

8211