Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 Geneza i uwarunkowania

Domachowska Agata Beata

Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 Geneza i uwarunkowania

 

Z uwagą obserwuję publikacje dr Agaty Domachowskiej dotyczące jej badań obszaru Bałkanów. Autorka [...] od lat bowiem skupia się na zgłębieniu procesów zachodzących na tym obszarze [...]. Ma ugruntowaną wiedzę na temat Bałkanów, bowiem już wcześniej prowadziła w tym regionie badania dotyczące problematyki procesów narodowotwórczych. Pozwoliło to na ugruntowane obserwacje procesów społecznych i dokonanie pogłębionych analiz porównawczych. Zaowocowało to szeroką perspektywą badawczą uzupełnioną systematyczną kwerendą także w innych państwach tego regionu [...]. Książka ma charakter nowatorski – w polskiej i europejskiej literaturze przedmiotu nie ukazała się dotąd praca na ten temat [...]. Jest to znakomita monografia ukazująca w sposób wysoce kompetentny proces narodowotwórczy w Czarnogórze, państwie o wyjątkowo złożonej strukturze narodowościowej.
Z recenzji dr. hab. Piotra Grochmalskiego

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-818-0024-2

Liczba stron: 328

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 44,80 zł