Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemi śmigielskiej

Omieczyński Witold, Zbierski Hubert

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemi śmigielskiej

61,00 zł

4901

 

Spis treści:
Od wydawcy (Małgorzata Adamczak, Burmistrz Śmigla) /5
Słowo wstępne (Witold Omieczyński) /7
Wprowadzenie (Hubert Zbierski) /11
I. Ziemia śmigielska pod zaborem pruskim (H. Zbierski) /15
II. Wojna światowa (H. Zbierski) /33
III. Czasy powstania (H. Zbierski) /41
Wzrost nastrojów antyniemieckich /41
Utworzenie i działalność Powiatowej Rady Ludowej w Śmiglu /46
Organizacja oddziałów powstańczych /60
Działania militarne /70
IV. Weterani (H. Zbierski) /83
V. Pamięć i "Pamięć" (H. Zbierski) /86
Trwałe formy pamięci /86
Ludzka pamięć - wspomnienia /95
Inna - okupacyjna "pamięć" /97
VI. Znaczenie powstania (H. Zbierski) /101
VII. Wielkopolski Krzyż Powstańczy (H. Zbierski) /104
Biogramy organizatorów i dowódców powstania wielkopolskiego (W. Omieczyński) /108
Organizatorzy powstania i powstańcy Ziemi Śmigielskiej. Lista niepełna (H. Zbierski) /154
Wykaz skrótów (W. Omieczyński) /194
Spis map i fotografii (W. Omieczyński) /195
Bibliografia (W. Omieczyński, H. Zbierski) /198

Urząd Miejski Śmigla
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-930-9769-2

Liczba stron: 200

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 61,00 zł

Cena pakietu

100,90 zł

7101

Cena pakietu

100,90 zł

7295

Cena pakietu

115,90 zł

8195

Cena pakietu

115,90 zł

8195

Cena pakietu

100,90 zł

7295

Cena pakietu

110,90 zł

7895