Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672

Wierzbicki Leszek Andrzej

Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672

 

Generalna ocena rozprawy habilitacyjnej dr. Leszka Andrzeja Wierzbickiego jest jednoznacznie pozytywna, bowiem w sensie poznawczym rozwinęła ona, i to w zasadniczy sposób, naszą dotychczasową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania formacji pospolitego ruszenia. Wiele ze znanych nam ocen i wniosków zostało przez Autora potwierdzonych, wiele także pojawiło się nowych ustaleń, które na stałe wejdą do historiografii historyczno-wojskowej. Poważnym osiągnięciem dr. L.A. Wierzbickiego jest wykorzystanie bogatego zestawu źródeł rękopiśmiennych, krajowych i zagranicznych, nieznanych dotychczas polskim badaczom, poprzez wprowadzenie ich do powszechnego obiegu naukowego.

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4054-2

Liczba stron: 378

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł