Poradnictwo zawodowe Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

Kukla Daniel redakcja, Duda Wioleta

Poradnictwo zawodowe Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

 

W publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektów wzajemnych relacji pomiędzy poradnictwem zawodowym a edukacją, rynkiem pracy i projektowaniem ścieżki kariery.

Szerokie ujęcie tematyki pozwala na ukazanie znaczenia wsparcia i pomocy doradczej dla różnych grup odbiorców, zarówno borykających się z utratą pracy oraz próbujących znaleźć pierwsze zatrudnienie. Każda grupa społeczna, wiekowa, wymaga innej formy pomocy ze strony instytucji oświatowych i służb zatrudnienia, niemniej jednak wsparcie doradcy, brokera edukacyjnego, coacha kariery jest dziś niezbędnym elementem zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej jednostki.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5082-8

Liczba stron: 496

Format: 23.1x15.9

Cena katalogowa: 95,00 zł