Obraz osiemnastowiecznej Turcji

Obraz osiemnastowiecznej Turcji

30,00 zł

2095

 

Liczącą 415 stron i wydaną w formacie 8° pracę rozpoczyna dedykacja poświęcona królowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu. Po niej na stronach 3 do 190 znajduje się część pierwsza dzieła, a na stronach 191 do 415 – część druga. Po każdej część na niepaginowanych stronach umieszczony jest spis treści zatytułowany „Regestr rzeczy znajdujących się w tym dziele”.
Na część I składają się rozdziały o numeracji rzymskimi cyframi od I do VII, a na część drugą od VIII do XV. Po części II
znajduje się osobny, niepaginowany rozdział, zatytułowany „Przydatek”, poświęcony rozważaniom na temat kształcenia
polskiej młodzieży w kraju i za granicą.

fragment Wstępu

Księgarnia Akademicka
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-10-19

ISBN: 978-38-763-8941-7

Liczba stron: 242

Format: 20.2x19.7

Cena katalogowa: 30,00 zł