Metryka litewska Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo połockie 1667 i 1690 r.

Metryka litewska Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo połockie 1667 i 1690 r.

 

"Kolejny tom źródeł z serii: "Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego" zawiera opracowanie dwóch zachowanych w pojedynczych egzemplarzach kopii taryf podymnego województwa połockiego: wcześniejszej z 1667 r. oraz sporządzonej przez lustratorów 1 1723 r. mutacji taryfy podymnego na podstawie zeznań (abiurat) składanych w 1690 r.

Utworzone na początku XVI w. województwo połockie było spadkobiercą średniowiecznego księstwa połockiego istniejącego do schyłku XIV stulecia. [...]

Od początku XVI stulecia (1504 r.) namiestników połockich zaczęto stale nazywać wojewodami, a ziemię połocką (dawne księstwo) podniesiono do rzędu województw na wzór najwcześniejszych tego typu jednostek administracyjnych w WKsL, mianowicie województwa wileńskiego i trockiego utworzonych podczas unii horodelskiej w 1413 r. na terytorialnej podstawie głównych księstw Giedyminowiczów.

(fragment Wstępu)

Instytut Historii PAN
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-11-23

ISBN: 978-83-658-8030-7

Liczba stron: 182

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 46,00 zł