Kupcy arendarze i rzemieślnicy Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.

Maria Cieśla

Kupcy arendarze i rzemieślnicy Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w.

 

W książce podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o zróżnicowanie wewnętrzne społeczności żydowskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII i XVIII w. Przeprowadzono w tym celu analizę dywersyfikacji zawodowej Żydów, pokazując także różnice w statusie finansowym i społecznym osób pracujących w tych samych profesjach. W polu zainteresowania mieści się również sposób, w jaki żydowscy przedsiębiorcy organizowali sobie codzienną pracę, z kim współpracowali. Na tyle, na ile pozwalają źródła przybliżono też działalność konkretnych osób. Książka ma kilku „głównych bohaterów”, są to: bracia Mojżeszowicze, bracia Ickowicze, wielu przedstawicieli rodziny Gordonów, Hercyk Szlomowicz, Howsiej Michajłowicz.

Zaprezentowane w książce badania są z jednej strony przyczynkiem do historii stosunków żydowsko-chrześcijańskich w epoce nowożytnej, z drugiej zaś uzupełnieniem badań nad gospodarką oraz życiem społecznym Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Instytut Historii PAN
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-10

ISBN: 978-83-658-8038-3

Liczba stron: 323

Format: 145x205mm