Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego

Anna Zalewska

Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego

33,00 zł

2808

 

Socrealizm przedstawiony z perspektywy genderowej jako nurt w sztuce, który służył nie tyle propagandzie, co mitowi politycznemu, za który uznany został socjalizm. Autorka bada symbole realizmu socjalistycznego, przedstawiając jego dokładną genezę w ujęciu mitycznym (udowadnia, że realizm socjalistyczny, będący szczytowym punktem socjalizmu radzieckiego, działał wedle tych samych zasad co mit lub baśń). Stara się również zdefiniować znaczenie opozycji genderowej w omawianym nurcie (rolę nie tylko kobiety lub ikonicznej robotnicy, lecz także mężczyzny oraz ikonicznego robotnika), która była osią całego socrealizmu. W autorskiej genderowej interpretacji dokonuje syntezy tych dwóch aspektów symboliki socjalizmu, opierając ją na opozycji wartości: męskie–niemęskie, kobiece–niekobiece.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-235-3386-3

Liczba stron: 230

Format: 20.3x14.4

Cena katalogowa: 33,00 zł

Cena pakietu

77,90 zł

5502

Cena pakietu

72,90 zł

5202

Cena pakietu

72,90 zł

5202

Cena pakietu

77,90 zł

5502

Cena pakietu

77,90 zł

5502