Hitler, Stalin, Dali i Czerwony Kapturek

George Orwell

Hitler, Stalin, Dali i Czerwony Kapturek

Wybór niewydanych dotychczas w Polsce 38 esejów, opowiadań, recenzji, listów i felietonów George’a Orwella

Znajdują się tu utwory młodzieńcze (m.in. zabawna jednoaktówka „Wolna wola”), szkice literackie, reportażowe wspomnienia, omówienia znanych dzieł literackich i książek dotyczących polityki; jest słynny, publikowany w wielu antologiach, klasyczny esej o związkach sztuki z moralnością „Przywilej kleru, czyli kilka uwag o Salwadorze Dalim”, jest wreszcie interesujący i pełen wnikliwych obserwacji „Dziennik z Maroka”.

Zbiór zamyka szkic „Evelyn Waugh”, którego pisanie przerwała Orwellowi śmierć. Miłośnikom ciekawostek orwellowskich polecamy napisaną przez niego w formie słuchowiska radiowego wersję bajki dla dzieci „Czerwony Kapturek”, zaś wielbicielom kultury i obyczajów angielskich szkic o kominkach domowych i zabawkach dziecięcych.

Ciekawa analiza działania systemów totalitarnych znajduje się w tekście „Kultura i demokracja”; a szkic „William Butler Yeats”, uchodzi za najbardziej kontrowersyjny esej Orwella.

Czerwone i Czarne
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-770-0113-4

Liczba stron: 320

Czerwone i Czarne

Format: 140x225mm

Cena katalogowa: 39,90 zł

Tłumaczenie: Bartłomiej Zborski