Historia Ukrainy Ziemia i ludzie

Magocsi Paul Robert

Historia Ukrainy Ziemia i ludzie

76,00 zł

4903

 

Dzieło profesora Magocsiego obejmuje opis bardzo długiego okresu dziejów ziem, na których dziś znajduje się państwo ukraińskie: od przeszłości archeologicznej, starożytnej, aż po wypadki, które rozegrały się w ostatnich latach na naszych oczach. Jest to swoista encyklopedia historyczna, bardzo erudycyjna. Budzi podziw orientacja autora w olbrzymiej i różnojęzycznej (angielskiej, ukraińskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej i francuskiej) literaturze przedmiotu. Uwzględnia on także punkt widzenia historiografii izraelskiej (żydowskiej). Dorobek badań polskich jest wykorzystany skromniej, choć w bibliografii znajdujemy opracowania w języku polskim. Jest to praca naprawdę syntetyczna, to znaczy przemyślana przez autora, a nie posklejana z cudzych narracji. Stanowi całość podporządkowaną pewnej wizji historii, konsekwentnie realizowanej przez autora. [...]
[...] Historia Ukrainy profesora Magocsiego [… ] uznaje wszystko, co się działo na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, za jej własną historię. Proponuje ukraiński odpowiednik tzw. historii publicznej, czyli oficjalnej i służebnej wobec potrzeb społecznych wizji dziejów danego państwa. Prawdę mówiąc jest to powielenie amerykańskiego sposobu pisania o przeszłości ziem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, w który włączona jest historia ludów rdzennych, zamieszkujących je przed przybyciem białych osadników. [...]

Z posłowia prof. Andrzeja A. Zięby

Księgarnia Akademicka
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-763-8455-9

Liczba stron: 1062

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 76,00 zł

Tłumaczenie: Król Marek, Król Alicja, Waligóra-Zblewska Alicja

Cena pakietu

115,90 zł

7103

Cena pakietu

115,90 zł

7297

Cena pakietu

130,90 zł

8197

Cena pakietu

115,90 zł

7297

Cena pakietu

125,90 zł

7897