Generał Kazimierz Turno (1778-1817) i Dobrzyca jego czasów

Balcer Kazimierz, Borowiak Stanislaw

Generał Kazimierz Turno (1778-1817) i Dobrzyca jego czasów

 

Spis treści:

Wstęp /3

Rozdział I. Dzieciństwo i młodość

Rodzina /8

Dzieciństwo i edukacja /15

Młode lata /20

Rozdział II. U boku Napoleona

Od Wschowy do Frydlandu /34

Pierwsze lata Księstwa Warszawskiego /59

W wojnie z Austrią /66

Między dwiema wojnami /102

Na polach bitew "drugiej wojny polskiej" /114

U kresu epoki /171

Rozdział III. Turnowie dziedzicami Dobrzycy

Przejęcie dóbr dobrzyckich przez Turnów /186

Ostatni rok życia Kazimierza Turny /197

Dobra dobrzyckie za czasów Tunów /208

Dobrzycka rezydencja za czasów Turnów /242

Rodzina Kazimierza Turny w Dobrzycy /256

Zakończenie /278

Bibliografia /281

Indeks osób /293

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-947-8134-7

Liczba stron: 307

Format: 215x215mm

Cena katalogowa: 90,00 zł