Gdzie jesteś, Bernadette?

Maria Semple

Gdzie jesteś, Bernadette?

 

KiedypiętnastoletniaBee-wzamianzawzoroweświadectwo–upominasięoobiecanąwycieczkęnaAntarktydę,jejinteligentnaiagorafobicznamatkaBernadetterzucasięwwirprzygotowań.Znudzonażyciem,któregonigdyniechciała,Bernadettejestnaskrajuzałamania.WobliczuwielunastępującychposobiekatastrofBernadetteznika,zostawiającrodzinęsamąsobie.Beezbierae-maile,oficjalnedokumenty,prywatnąkorespondencję,żebyodnaleźćmatkęidowiedziećsięczegoświęcejojejprzeszłości.Gdziejesteś,Bernadette?towciągającaiwzruszającapowieśćowięzachrodzinnychiniezachwianejmiłościcórkidoniedoskonałejmatki.Powieśćpełnazaskakującychzwrotówakcji,porywającychbohaterówiciętegoczarnegohumoru

W.A.B.
Broszurowa ze skrzydełkami

Data pierwszego wydania:
2019-07-31

Liczba stron: 368

W.A.B.

Format: 135 x 202 mm

Cena katalogowa: 39,99 zł

Tłumaczenie: Maciej Potulny