Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Zieliński Mariusz, Jonek-Kowalska Izabela, Żabka Adam

Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce

 

Książkę poświęcono analizie zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw i sektora publicznego (rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych) w odpowiedzi na wahania koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2001-2015. Bazując na wprowadzeniu teoretycznym do badanych w każdym z rozdziałów obszarów, autorzy ocenili zmiany sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw i sektora finansów publicznych, z podziałem na sektor rządowy, ubezpieczenia społeczne, sektor samorządowy. W ramach analizy uwzględniono związki (korelacje) podstawowych źródeł dochodów (przychodów) i wydatków (kosztów) ze zmianami koniunktury gospodarczej.
Poza wpływem koniunktury na sytuację finansową przedsiębiorstw i sektora publicznego w publikacji zaprezentowano:
- ocenę zmian kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej,
- analizę struktury i dynamiki aktywów przedsiębiorstw, źródeł finansowania, wyników finansowych oraz ich kosztowych i przychodowych determinant,
- analizę zmian struktury dochodów i wydatków sektora rządowego i ich wpływu na system ubezpieczeń społecznych,
- ocenę charakteru polityki fiskalnej prowadzonej przez sektor publiczny,
- ocenę roli samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych,
- analizę zmian struktury dochodów i wydatków sektora samorządowego.
Treści zawarte w monografii pozwalają na ocenę funkcjonowania sektora publicznego oraz komercyjnego w Polsce w latach 2001-2015 w kontekście zmian gospodarczych i mogą być wykorzystane zarówno jako materiał analityczno-poznawczy, jak i dydaktyczny. Autorzy oddając opracowanie w ręce czytelników żywią przekonanie, że jego lektura wzbogaci ich wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów w gospodarce rynkowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-810-2050-3

Liczba stron: 192

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 57,00 zł