Edward Potkowski Opuscula inedita. Prace niepublikowane

Edward Potkowski

Edward Potkowski Opuscula inedita. Prace niepublikowane

25,00 zł

2234

 

Na prezentowaną książkę składa się sześć niepublikowanych dotychczas w języku polskim tekstów Edwarda Potkowskiego z lat około 1980 do 2014. Zbiór ten może być interesujący dla Czytelnika z kilku powodów. Pierwszym z nich jest trwała wartość merytoryczna ogłaszanych w nim po raz pierwszy prac. Obserwacje Edwarda Potkowskiego są na tyle ciekawe, że nawet pomimo upływu czasu warto je zaprezentować szerszemu gronu czytelników, a jego idee wciąż zachowały świeżość i aktualność, nadal też stanowić mogą inspirację dla młodszych pokoleń historyków. Ponadto teksty te, pisane jasnym potoczystym stylem i przystępnym językiem, mające zatem także wartość popularyzatorską, pokazują Profesora jako pracownika nauki z nieco innej, mniej znanej perspektywy: nie tylko jako historyka średniowiecznej książki i pisma, lecz także jako badacza dziejów wczesnej nowożytności, historii Polski, ideologii politycznej, a wreszcie uczonego zainteresowanego praktycznymi problemami bibliologii historycznej (czy też, według dawniejszej terminologii, bibliotekoznawstwa). Są to wciąż interesujące prace, tworzące zarazem ciekawy obraz ich Autora.

SBP
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-657-4165-3

Liczba stron: 116

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 25,00 zł

Cena pakietu

79,90 zł

5528

Cena pakietu

79,90 zł

5528

Cena pakietu

64,90 zł

4628

Cena pakietu

74,90 zł

5228