Dybuk Między dwoma światami

Szymon An-ski

Dybuk Między dwoma światami

8.3

(8 ocen) wspólnie z

44,00 zł

3502

 

W setną rocznicę prapremiery Dybuka Trupy Wileńskiej na scenie warszawskiego Teatru Elizeum proponujemy nowe wydanie dwujęzycznego (w wersji polskiej i jidysz) Dybuka Szymona An-skiego, najsłynniejszego dzieła teatru żydowskiego, odpowiednika Dziadów Mickiewicza - oba te utwory porównuje zresztą w swoim wstępie prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska.
Książkę wzbogaca przedmowa dyrektorki Teatru Żydowskiego Gołdy Tencer oraz wkładka ilustracyjna, na którą składają się fotografie ze spektakli, afisze, plakaty.
Odnaleziony przed kilkoma tygodniami w Litewskiej Bibliotece Narodowej im Martynasa Mažvydasa plakat z programu teatralnego prapremiery Dybuka Trupy Wileńskiej został opublikowany na froncie okładki otwierającej część w języku jidysz. Przygotowanie książki wspierały archiwa oraz teatry w Polsce i zagranicą, a także Marek Friedman, prezes Fundacji im. Michała Friedmana, wnuk tłumacza Dybuka na język polski.
Współwydawcami książki są: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Centrum Kultury Jidysz oraz Fundacja Shalom.

Agencja Dramatu i Teatru ADiT
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-606-9945-4

Liczba stron: 250

Format: 145x210mm

Cena katalogowa: 44,00 zł

Tłumaczenie: Michał Friedman

Cena pakietu

83,90 zł

5896

Cena pakietu

83,90 zł

5896