Disciplina Militaris w Wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku

Disciplina Militaris w Wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku

 

Książka podejmuje problematykę powstawania, rozwoju oraz obowiązywania prawa wojskowego w oddziałach zaciężnych i najemnych.
Autor zgromadził polskie i litewskie artykuły wojskowe a także dokumenty dotyczące prawa wojskowego rozproszone w 12 krajach i 35 archiwach.
Zebrany materiał normatywny został scharakteryzowany na tle regulacji obowiązujących w Europie, dzięki czemu otrzymujemy całościową charakterystykę prawa stosowanego przez żołnierzy w epoce nowożytnej.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-934-9201-5

Liczba stron: 802

Format: 165x245mm

Cena katalogowa: 89,90 zł