Determinanty credit ratingów oraz ich wpływ na rynek finansowy

Patrycja Chodnicka-Jaworska

Determinanty credit ratingów oraz ich wpływ na rynek finansowy

74,90 zł

5941

 

Książka stanowi efekt wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Praca ma na celu zbadanie czterech kluczowych obszarów w zakresie
credit ratingów banków, tj.:
• determinant credit ratingów banków i krajów oraz współzależności między nimi,
• reakcji instrumentów finansowych na zmiany credit ratingów banków,
• wpływu strategii podejmowanych przez agencje ratingowe na finalne credit ratingi banków
• procykliczności credit ratingów przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego krajów,
podziałów politycznych, rozmiarów agencji ratingowych czy typu credit ratingów.

PWE
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-208-2341-7

Liczba stron: 598

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 74,90 zł

Cena pakietu

109,80 zł

8035

Cena pakietu

114,80 zł

8335