Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju Wyzwania i perspektywy rozwoju

Preus Artur, Preus Hanna

Badania kliniczne wyzwania i perspektywy rozwoju Wyzwania i perspektywy rozwoju

84,45

 

Unikalne opracowanie powstałe w celu zbudowania oraz poszerzenia świadomości społecznej w obszarze badań klinicznych. Autorzy przedstawili w nim zasady funkcjonowania systemu badań klinicznych, a także omówili interesujące fakty dotyczące znaczenia oraz wpływu badań klinicznych na systemy gospodarcze i społeczne. Przedstawione w książce rezultaty unikalnych i kompleksowych badań własnych posłużyły Autorom do opracowania koncepcji doskonalenia systemu badań klinicznych.

Mimo istniejących w Polsce zarówno potrzeb, jak i możliwości prowadzenia większej liczby badań klinicznych, aktualne uwarunkowania społeczne, finansowe, prawne oraz organizacyjne polskiego systemu badań klinicznych nie pozwalają na pełne wykorzystanie owego potencjału. Przedstawione przez Autorów rekomendacje zmian w tym systemie mają na celu:
• zwiększenie świadomości oraz zaufania społecznego do badań klinicznych,
• poprawienie efektywności systemu badań klinicznych oraz
• poprawę jakości usług ochrony zdrowia w Polsce.

Wydanie książki zbiegło się z prowadzoną obecnie w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, transformacją systemu badań klinicznych w celu pełnego wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014. Wyniki badania własnego Autorów oraz wnioski i rekomendacje w niej przedstawione stanowią ważny i interesujący głos w dyskusji na temat kierunków oraz sposobu wdrażania potrzebnych zmian.

Duży walor naukowy opracowania sprawia, że stanowić może ono bogate źródło danych i wniosków przydatne w kształceniu lub samokształceniu kadry naukowo-badawczej oraz osób zainteresowanych swoim rozwojem w obszarze badań klinicznych.

CeDeWu
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-810-2566-9

Liczba stron: 400

Format: 16.5x23.5cm

Cena detaliczna: 120,00 zł

Komentarze nie są potwierdzone zakupem