Antropologia Podstawy teoretyczne

Zbiorowy

Antropologia Podstawy teoretyczne

64,00 zł

4160

 

Antropologia jest nauką o budowie i czynnościach organizmu ludzkiego rozpatrywanego z punktu widzenia ontogenezy i filogenezy różnych zbiorowisk ludzkich, np. rasowych, i innych klasyfikacji rodzaju ludzkiego. Zagadnienia omawiane w tym obszernym opracowaniu dotyczą m.in. miejsca antropologii jako nauki i jej podziału, pochodzenia człowieka (antropogenezy), jego zróżnicowania wewnątrzgatunkowego (ras ludzkich), typów konstytucjonalnych, dymorfizmu płciowego, lateralizacji, rozwoju osobniczego człowieka (ontogenezy), znaczenia czynników wpływających na rozwój, zjawiska akceleracji rozwoju i retardacji procesów inwolucyjnych.

Silva Rerum
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-663-5346-6

Liczba stron: 250

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 64,00 zł